Suplování:   Úterý 9.4.2019

datum výpisu: 8.4.2019 (13:42)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Hašková Klára

 

..

..

-

Sv

Sj

Po

-

             

Krátká Hana

 

....

..

-

-

-

Ku

-

..

..

         

Nováková Tereza

 

-

Kb

Mk

-

-

-

               

Turková Luďka

 

Mk

Mk

Ms

Vi

-

Kb

Mk

-

-

         

Změny v rozvrzích tříd:

2A8

5.hod

Vv

A1

(hv)

změna

Šeborová Jana

 
 

5.hod

Vv

A2

(hv)

spojí

Šeborová Jana

(Hs)

3A8

6.hod

M

 

(d)

supluje

Poláková Jana

(Hs)

4A8

7.hod

M

 

(č.9)

supluje

Malý Jakub

(Tu)

5A8

6.hod

M

 

(z)

supluje

Koblerová Jaroslava

(Tu)

5B8

2.hod

M

A2

(č.31)

supluje

Koblerová Jaroslava

(Nt)

 

3.hod

M

A1

(č.11)

supluje

Malý Jakub

(Nt)

 

4.hod

D

 

(z)

supluje

Vidrnová Vlasta

(Tu)

6A8

1.hod

Hv

Hv

 

odpadá

 

(Hs)

 

2.hod

Hv

Hv

 

odpadá

 

(Hs)

1B

4.hod

M

 

(č.30)

supluje

Šváchová Jana

(Hs)

 

8.hod

Hv

Hv

 

odpadá

 

(Kr)

 

9.hod

Hv

Hv

 

odpadá

 

(Kr)

2B

1.hod

M

A2

(č.11)

supluje

Malý Jakub

(Tu)

 

2.hod

M

A1

(14)

supluje

Malý Jakub

(Tu)

 

3.hod

Z

 

(z)

supluje

Mareš Pavel

(Tu)

3B

2.hod

N

NJ1

(d)

navíc

Králová Alena

 
 

2.hod

N

NJ2

(hv)

navíc

Ballová Renata

 
 

2.hod

C

   

odpadá

 

(Kr)

4A

6.hod

M

 

(m1)

supluje

Kuťáková Eva

(Kr)

 

Zpracováno v systému Bakaláři