Suplování:   Čtvrtek 10.10.2019

datum výpisu: 9.10.2019 (14:37)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Smetanová Marie

 

-

Sh

Zi

                     

Vidrnová Vlasta

 

Bj

..

-

-

Kb

Kb

-

-

-

         

Změny v rozvrzích tříd:

3A8

3.hod

A

A2

(j2)

supluje

Ziková Věra

(Sm)

6A8

4.hod

M

 

(f1)

změna

Koblerová Jaroslava

(Br)

7A8

4.hod

M

 

(fr)

výměna <<

Malý Jakub

z (3.10. 2.hod)

 

8.hod

VKM

VKM1

(m1)

přesun <<

Koblerová Jaroslava

z 8.10. (Út) 9.hod

 

9.hod

VKM

VKM1

(m1)

přesun <<

Koblerová Jaroslava

z 8.10. (Út) 8.hod

7B8

8.hod

VKM

VKM1

(m1)

přesun <<

Koblerová Jaroslava

z 8.10. (Út) 9.hod

 

9.hod

VKM

VKM1

(m1)

přesun <<

Koblerová Jaroslava

z 8.10. (Út) 8.hod

2A

3.hod

M

 

(č.31)

výměna <<

Koblerová Jaroslava

z (3.10. 1.hod)

2B

2.hod

R

RJ

 

odpadá

 

(Vi)

 

4.hod

M

 

(č.30)

výměna <<

Šváchová Jana

z (4.10. 4.hod)

3A

1.hod

Ch

 

(č.30)

supluje

Březinová Jana

(Vi)

 

2.hod

A

A1

(j4)

supluje

Škoulová Hana

(Sm)

 

5.hod

M

A2

(m2)

spojí

Koblerová Jaroslava

(Vi)

 

6.hod

M

A1

(m2)

spojí

Koblerová Jaroslava

(Vi)

 

8.hod

VKM

VKM1

(m1)

přesun <<

Koblerová Jaroslava

z 8.10. (Út) 9.hod

 

9.hod

VKM

VKM1

(m1)

přesun <<

Koblerová Jaroslava

z 8.10. (Út) 8.hod

3B

8.hod

VKM

VKM1

(m1)

přesun <<

Koblerová Jaroslava

z 8.10. (Út) 9.hod

 

9.hod

VKM

VKM1

(m1)

přesun <<

Koblerová Jaroslava

z 8.10. (Út) 8.hod

4A

9.hod

Bi

 

(ch)

navíc

Růžičková Eliška

 

 

Zpracováno v systému Bakaláři