Suplování:   Čtvrtek 12.12.2019

datum výpisu: 11.12.2019 (13:48)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Hnátová Ivana (N)

 

..

Hs

Ku

-

-

-

-

-

-

         

Pilátová Eliška (JD)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Brabec Petr

5.hod

navíc

F

5A8

(f1)

 

Březinová Jana

4.hod

přesun >>

Ch

3A

 

na 16.12. 4.hod

Hašková Klára

2.hod

supl. (Hn N)

C

3A8

(14)

 

Hoza Pavel

2.hod

změna

D

7B8

(hv)

 
 

5.hod

výměna <<

D

4A8

(č.11)

z 8.hod

 

6.hod

přesun >>

D

3A8

 

na 13.12. 5.hod

 

8.hod

výměna >>

D

4A8

 

na 5.hod

Koblerová Jaroslava

2.hod

změna

M

6A8

(fr)

 
 

3.hod

navíc

M

2A

(č.31)

 
 

4.hod

přesun <<

M

3A

(ch)

z 16.12. 4.hod

Kuťáková Eva

2.hod

přesun <<

M

5A8

(č.31)

z 5.hod

 

3.hod

supl. (Hn N)

M

7B8

(m2)

 
 

5.hod

přesun <<

Bi

8A8

(č.44)

z 11.12. 3.hod

Nováková Šárka

2.hod

změna

Fr

2B (FJ)

(p1)

 
 

5.hod

přesun >>

Sv

8A8

 

na 11.12. 3.hod

Poláková Jana

6.hod

navíc

M

3A8

(č.30)

 

Prášek Vladimír

3.hod

odpadá

F

2A

 

zrušeno

Richterová Michaela

5.hod

výměna >>

C

4A8

 

na 8.hod

 

8.hod

výměna <<

C

4A8

(fr)

z 5.hod

Šupková Renata

1.hod

přesun <<

C

5A8

(f1)

z 2.hod

 

2.hod

přesun >>

C

5A8

 

na 1.hod

Šváchová Jana

1.hod

změna

Fm

8A8 (FM2)+

(p1)

 

Vidrnová Vlasta

2.hod

změna

R

2B (RJ)

(č.11)

 

 

Zpracováno v systému Bakaláři